English text bellow

SkillZone PREMIUM je speciální tarif pro věrné členy herního klubu SkillZone, který nelze zakoupit a zaručuje nejlepší ceny a další výhody.

Aktuálně si můžeš zakoupit hodinu jen za 49Kč!
(při zakoupeni balíčků stále od 29Kč/hodina).
Kompletní ceník najdeš na: https://SkillZone.cz/cenik/

Jak získám PREMIUM?
– Tvůj odehraný čas v předchozím měsíci bude mezi Top 10 BASIC members
– Budeš náhodně vybrán mezi 10 BASIC members, kteří v předchozím měsíci navštívili alespoň 1x provozovnu na Praze 3
– Získáš ho při nějaké speciální akci klubu SkillZone

Měsíčně tedy minimálně 20 hráčů ze základní registrace získá možnost využívat PREMIUM výhod.

Jak si udržím PREMIUM na další měsíc?
– Stačí čtyřikrát dvakrát v měsíci (AKCE) navštívit naší provozovnu na Praze 3. To není podmíněno žádnou útratou, stačí se přihlásit na PC ke svému účtu. Mezi návštěvami musí být 8h pauza.

SkillZone PREMIUM is a special plan for loyal SkillZone members that cannot be purchased and guarantees the best prices and other benefits.

Currently you can buy an hour for only 49Kč!
(when purchasing packages still from 29Kč/hour).
Full price list can be found at: https://SkillZone.cz/price-list/

How do I get PREMIUM?
– Your playing time in the previous month will be among the Top 10 BASIC members
– You will be randomly selected among the 10 BASIC members who visited at least 1x establishment in Prague 3 in the previous month
– You will get it during a special SkillZone event

Every month at least 20 players from the basic registration will get the opportunity to enjoy PREMIUM benefits.

How do I keep my PREMIUM for the next month?
– All you have to do is visit our Prague 3 location four twice times a month (SALE). There must be an 8h break between visits