Domů » Články » Rasy Mass Effect #1: Seznamte se s lidstvem

Rasy Mass Effect #1: Seznamte se s lidstvem

Universum Mass Effectu jistě není příliš staré, vždyť první hra z tohoto světa vyšla v roce 2007, ale navzdory svému mládí obsahuje mnoho unikátních myšlenek a originálních technologií nebo ras. Abychom pochopili tento nový vesmír, musíme nejprve pochopit jeho obyvatele a abychom pochopili tyto, potřebujeme je poznat. Věrni myšlence starověké filozofie se dnes budeme zabývat sami sebou a tedy lidskou rasou, která v tomto universu pochopitelně má své místo. A začneme tam, kde to zkrátka začíná vždy. U přírodovědy, chcete-li, biologie.

BIOLOGIE

Příslušníci rodu Homo Sapiens, dále označování jen jako lidé, se vyznačují poměrně robustní stavbou těla. Jejich vnitřní orgány i rozmnožovací procesy jsou velmi podobné jako u naprosté většiny dvou pohlavních savců a jejich mohutnost a tvar těla z nich dělá poměrně silné, rychlé a obratné tvory. Abyste si to dokázali lépe představit, tak v porovnání se staršími rasami Citadely, se člověk může rovnat v mnohých ohledech Turianům. Jsou tedy méně obratné než Asarii. Zvláštním případem jsou pak Salariané, které mají lidé kvůli jejich křehkému vzhledu často tendenci podceňovat, avšak díky extrémně rychlému metabolismu se může trénovaný Salarian s vypětím všech sil dokonce člověku vyrovnat a to ve všech ohledech. Průměrně jsou však lidé i tak silnější.

Stejně jako u většiny organiků – tedy tvorů stvořených z organických látek – se i u lidského pokolení vyskytují jedinci, vládnoucí schopností biotiky, která však pravděpodobně nebyla vrozená a do lidského genu se dostala kvůli explozím elementu nula. Biotika tedy není pro člověka přirozená a často vede k psychickým nemocem a celkovým zdravotním komplikacím, zahrnujícím i fyzické poškození mozku.

Příslušník lidského druhu může žít v maximech až 150 let, ale průměrná doba dožití na domovské planetě Zemi je 116,7 let u žen a 110,3 let u mužů. Ještě před 150 lety však nebylo výjimkou, že lidé umírali v 90 nebo 80 letech a považovali takový věk za poměrně vysoký. Ovšem díky skokům ve všech odvětvích vědy včetně medicíny a školství, se podařilo vymýtit drtivou většinu nemocí i pověr o samotné medicíně. V minulosti existovalo mezi lidmi mnoho šarlatánů a nevzdělaných jedinců, kteří význam medicíny popírali a raději užívali placebo v podobě užívání bylin nebo rituálů. Avšak přesuňme se na pomyslný začátek hotového člověka. Lidská společnost považuje jedince za dospělého v 21 letech, tehdy většinou končí vzdělání a začíná s vojenským výcvikem nebo nastupuje do svého prvního zaměstnání, avšak již v 15 letech získává částečnou samostatnost a možnost spolurozhodovat o svém osudu bez naprosté nutnosti dohledu rodičů. Málo rozšířeným a nepopulárním faktem, který nepřijímají především mladí jedinci, kterých se týká, je však ten, že lidský mozek je ze sta procent vyvinut mezi 26. až 30. rokem života člověka, tehdy jedinec dosahuje absolutního vrcholu fyzické zdatnosti a pudové mentality. Aktivní mozkové funkce je pak schopen se vyvíjet a zdokonalovat zhruba do 70. – 80. roku života, kdy poměrně rychle začíná docházet k degradaci.

Zajímavostí je také genetická rozmanitost lidské rasy, která je ve srovnání s ostatními druhy na zcela nevídané úrovni. Také se mezi lidmi vyskytují daleko častěji všemožné genetické extrémy. Díky tomu se lidský druh a jeho genetický materiál často stává cílem nelegálních výzkumů, biologických experimentů a dalších nepříjemných procedur. Avšak v legální sféře výzkumu, jsou lidé nejčastěji vybíráni pro otestování nového léku nebo zařízení a to právě díky jejich různorodosti. A to je přitom lidstvo dnes mnohem méně pestré než před 200 lety. Tehdy nastala poměrně zajímavá část lidských dějin, kterou lidé zvou „Druhá světová válka“ ale z moderního pohledu se také užívá označení „Válka nenávisti.“ Konec této války odstartoval masivní promíchávání etnik a tohle míchání pokračuje až do dnešních dnů. Darem za tohle propojení je například již jen vzácný výskyt lidí s modrou či zelenou duhovkou u oka nebo blonďatými či zrzavými vlasy.

Takové jsou nejzákladnější informace o lidské biologii. Budeme velmi rádi, pokud se díky tomuto souhrnu vypěstujete hlubší zájem. Nyní vás všechny musím požádat a otevření vašich myslí, alespoň dočasné zbourání předsudků a nastavte své mysli tak, abyste zkusili vše lidské alespoň částečně pochopit a přijmout. Budeme se totiž bavit o tom, co nás všechny tolik rozděluje a komplikuje spolupráci, ač se naštěstí stále velmi dobře daří. Představíme si lidskou kulturu a způsob života.

KULTURA

Lidé jsou obecně považováni za docela inteligentní, často nemístně ambiciózní, vysoce přizpůsobivé, nepředvídatelné a poměrně egoistické bytosti. Jsou netrpěliví a potřebují dosahovat stále lepších a lepších výsledků, aby byli spokojeni. Jejich průbojnost a netrpělivost dosti zneklidnila starší rasy Citadely, jelikož v některých ohledech jim lidé připomínali netrpělivé a výbušné krogany. Vše se naštěstí urovnalo, jelikož krom netrpělivosti a dravosti lidé oplývají také již zmíněnou schopností se přizpůsobit.

Ekonomická síla Aliance je vzhledem ke své velikosti velice vysoká. Tvoří tedy mnohem menší část galaktické ekonomiky, než ekonomiky starších ras, ale s přihlédnutím na mládí lidstva a počet lidských světů, je lidská ekonomika nebývale konkurenceschopná. Taktéž vojenská moc lidstva patří k jedné z největších sil v galaxii a to přestože v armádě a flotile slouží pouze 3% lidí v produktivním věku. Potenciál lidského umění války se plně ukázal během „Války prvního kontaktu“, čímž se lidstvo v očích mnohých zapsalo jako bojovná rasa, neboť se o lidech všichni poprvé dozvěděli v souvislosti s válkou. Ačkoliv si díky Válce prvního kontaktu lidé vysloužili určitý respekt, zároveň s ním přišly i obavy a zakořenila se nedůvěřivost lidí vůči rase turianů, se kterými byla válka vedena.

Tomuto všemu však předcházelo objevení marťanských ruin na planetě Mars. Tento zásadní objev sjednotil obyvatele Země, což vedlo po staletích válek a malicherných nepřátelství k tomu, že se lidstvo jako celek spojilo pod vlajkou společného cíle. Daleko výraznějšího a pevnějšího spojení, než když první člověk přistál na Měsíci. Tohle bylo něco zcela nového a celé nadšení ze zodpovězení starých otázek vedlo k rychlému a náhlému vzniku sjednocené globální kulturní identity, která se od 21. století pomalu, leč vytrvale rozvíjí. Po založení Aliance se lidé konečně přestali rozdělovat na základě malicherných rozdílů a celé generace byly vychovány a vyrostly v tom, že člověk a lidstvo je jedna skupina, která musí držet spolu, aby obstálo proti mimozemšťanům… Ano bohužel. Jedním z negativních aspektů lidstva je, že pro větší motivaci a pocit jednoty potřebuje nějakého protivníka nebo soupeře.

A i kvůli prvotním negativním zkušenostem je i dnes lidstvo jako celek považováno za velmi rasistickou rasu, o čemž svědčí například i lidská organizace Cerberus. Zajímavostí je, že tato organizace byla silně provázána na katolickou církev Země a dostala k moci i svého vlastního papeže jménem Lee XIV. Tento papež začal v již tak hodně proti-mimozemské katolické církvi šířit myšlenky o nadřazenosti lidstva vůči ostatním vesmírným rasám. Není žádným tajemstvím, že právě lidé vyznávající katolickou víru, patří k těm největším rasistům. Aliance samozřejmě pracuje na nápravě této politováníhodné situace.

Source :

MassEffect

Lukáš Nosek
Written by
Popsal bych se jako člověk, který objevil svou skutečnou vášeň teprve nedávno a proto do ní nyní vkládám hodně času a energie. Psaní a objevování příběhů smyšlených, pravdivých i těch přibarvených jest mým koníčkem a jsem velice rád, pokud se vám mnou publikované články líbí. Mimo psaní pro SkillZone působím na YouTube, kde se věnuji vyprávění mytologie, historie a lore videím. Krom počítače mě ještě můžete párkrát v roce nalézt na většině větších conů v ČR a SK, kterých se účastním jako "cosplay smog" bez ambice státi se uznávaným a známým.

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na
X