Web a redakce je zatím mimo běžný provoz. Web nyní slouží hlavně pro rychlé a důležité informace.

English text bellow

SMS Info je výhoda pro naše registrované zákazníky, aby jim neutekly důležité informace. Používáme je hlavně pro zasílání změn v provozu, končící platnosti registrace, mimořádné události, ale i pro dárky v podobě hodin zdarma. Pokud SMS Info nechcete dostávat, nebo přišla ve špatném jazyce stačí nás o tom informovat. Aktuálně zasáláme SMS info v CZ a EN (Další jazyky chystáme)

 

Aktuálně zasíláme informace v českém a anglickém jazyce, ale připravujeme i další jazykové mutace. Pokud jste sms neobdrželi, zkontrolujte si telefonní číslo v registraci.

Pokud vám SMS přišla omylem, je to z důvodu toho, že někdo uvedl vaše tel. číslo jako kontakt. Prosím, informujte nás na email sms@skillzone.cz, nebo odpovědí na zaslanou SMS. Okamžitě sjednáme nápravu a vymažeme vás ze systému.

SMS Info is an advantage for our registered customers so that they do not miss important information. We use them mainly for sending changes in operation, expiring registration, special events, but also for gifts in the form of free hours. If you do not want to receive SMS Info or it is in the wrong language,  just let us know. We are currently sending SMS information in CZ and EN (We are preparing other languages)

We are currently sending information in Czech and English, but we are also preparing other language versions. If you did not receive an SMS, check your phone number in the registration.

If you received an SMS by mistake, it’s because someone listed your phone number as a contact. Please inform us by email sms@skillzone.cz, or by replying to the sent SMS. We will arrange a remedy immediately and delete you from the system.