Domů » Články » Zaklínačský bestiář #1: Přeludy

Zaklínačský bestiář #1: Přeludy(10 minuty čtení)

Řemeslo zaklínače není lehké vykonávat. Skutečný profesionál se musí v průběhu své různě dlouhé kariéry potýkat s mnohými nepříjemnostmi jako jsou topivci, ghúlové nebo neplatící zákazníci, ale mezi nejnepříjemnější oponenty rozhodně patří přízraky a přeludy. S těmi má co dělat i zkušený zaklínač a co teprve my, obyčejní lidé nevzděláni v zaklínačské problematice? A právě v cestě za připraveností, dnes společně nahlédneme do stránek starých zaklínačských bestiářů, abychom se i my vzdělali a dokázali rozpoznat, když narazíme na přízrak nebo přelud. Půjde o vskutku strašidelný zážitek a proto chci vyzvat každého čtenáře, aby zvážil, zda je jeho žaludek dostatečně silný a srdce statečné. Nyní se zde totiž bude jednat o mrtvé a trpící duše, na něž není hezký pohled.

BARGHEST 

Prostí lidé tvrdí, že kdo spáchá mimořádně zavrženíhodný čin, přivolá na sebe hněv bohů v podobě přízračných psů známých jako „barghesti“, kteří po nocích číhají podél cest. I kdyby jejich původ byl skutečně v božském hněvu, představují barghesti hrozbu jak pro svaté muže tak pro hříšníky, neboť na obě skupiny útočí se stejnou krvelačností. Zaklínači samozřejmě na bohy nevěří, ale uznávají, že barghesti jsou nebezpečným fenoménem a že mají nějakou spojitost se sledem tragických událostí, které se před jejich příchodem do kraje odehrály. Jejich přítomnost však vysvětlují spíše tím, že barghesti vznikají na základě kletby či soustředěné zlé vůle smrtelníků a nikoliv bohů. 

Barghesti jsou stejně jako vlci silnější ve smečkách. Spolu kořist obklíčí, skočí na ni a roztrhají ji na kusy svýma zubama. Pokud se jejich kořist brání příliš odhodlaně, zaútočí na ni výbojem přízračného zeleného ohně. Jde o velice rychlá a hbitá stvoření, které je velice těžké zasáhnout i pro zaklínače, takže obyčejný člověk s vidlemi nebo i ten voják s kopím proti nim zmůže jen máloco, zvláště když jej obklíčí celá smečka a pak roztrhá na kusy.

BANSHEE

Stará vyprávění tvrdí, že banshee jsou duchové žen, uvízlých mezi životem a smrtí, kvůli traumatických zážitkům, které jejich odchod ze světa živých provázely. Může jít například o ženy, které zemřely při znásilnění nebo nějakou obzvláště krutou smrtí, za niž se chtějí a potřebují někomu pomstít. Jejich kvílení a vytí lidé považují za špatné znamení, oznamující bezprostřední a nevyhnutelný příchod dámy s kosou – smrti. Nejčastěji se vyskytují ve formě bledých žen v roztrhaných šatech se scvrklými tvářemi a vrásčitou pokožkou. Na první pohled je jasné, že osoba stojící proti vám již dávno není mezi živými a přesto na vás civí a zvěstuje, že se k ní brzy připojíte.

HYM

Hněv monster a přeludů je často směřován vůči nevinným nebo jen velmi mírně proviněným lidem, kteří se jim připletou do cesty. Může jít o nepoctivé obchodníky, zlobivé děti nebo zkrátka jen cestovatele, které zvědavost přivedla na tajemná místa, kde se zvědavost mísí s chamtivostí. Nikdo z výše uvedených se však nemusí bát Hymů. I kdepak. Tyto přízraky vyhledávají a sedají na rámě lidí, kteří mají na svědomí nevýslovně ohavný čin, o kterém ovšem nikdo jiný neví – černé svědomí jest neodolatelným lákadlem a mohu je vidět právě pouze nositelé takového svědomí neboť ostatním jsou zcela neviditelní. 

Když se ukážou lidem, které týrají, vypadají jako vysoká stínovaná humanoidní silueta s dlouhými ostrými drápy. Přesto Hym do svých obětí tyto dlouhé pařáty nikdy nezaboří. Namísto toho vysávají ze své oběti sílu a způsobují jim utrpení. Hlasem, který slyší jen oběti je nutí k násilnostem nebo sebepoškozování. Hym se chopí těch nejhorších obav vinných a vkládá jim do mysli děsivé vize, kterými rozkládá a trhá na kusy jejich duši a dovádí k šílenství i ty nejotrlejší válečníky zocelené v bitvách. Ani ti totiž nejsou schopni spánku pod vlivem Hymova mučení stále realističtějšími nočními můrami. 

Ti, kdož se dostanou do Hymových spárů, často zešílí a v touze po úlevě se téměř vždy přiznají a konají dobré skutky, ale nic z toho Hyma neobměkčí. Hym opustí svou oběť jen ve třech případech: oběť ztratí rozum, vezme si život nebo když vycítí, že někdo jiný v jeho blízkosti spáchal ještě horší zločin.

PŮLNOČNICE

Ve srovnání s ostatními stvořeními hluboké noci – jako jsou například vlkodlaci – se půlnočnice a jejich vzácnější sestřenice klekánice, nemusí zdát zase tolik nebezpečné. Hlavně statečnější lidé, třeba vojáci nebo urození rytíři, mají tendenci tyto přízraky noci podceňovat a nelze se divit. Jeden by se mohl zeptat, kolik škody vlastně může nějaká uschlá bledá ženská v roztrhaném oblečení napáchat? 

Odpověď: Docela dost. Raději si to sami netestujte a vyhněte se procházkám po polích a loukách uprostřed noci. Naštěstí to je slušná obrana jelikož právě noční louky a pole jsou jejich revírem. Oběťmi se jim stávají hlavně krajánci, kteří přespávají pod širým nebem, ale mluví se i o případech, kde se vkrádají do samot a okrajových chatrčí, aby zabíjely rolníky ve spánku. Je důležité zmínit, že jít na ně vidlemi nebo i obyčejným mečem je naprosto zbytečná sebevražda a ani stříbro není samo-spásné, neboť není tajemstvím, že neútočí-li sama půlnočnice, je její tělo nehmotné.

POLEDNICE

Ve zvláště žhavých letních dnech, kdy slunce vystoupá na samotný vrchol, se čas od času zjevují přízraky. Připomínají sluncem spálené ženy oblečené v dlouhých bílých letních šatech. Říká se jim polednice – duchové mladých žen a dívek, jímž někdo násilně uzmul život těsně před svatbou. Poháněny strašlivou bolestí a hněvem putují po polích a hledají své nevěrné milé, kteří si po smrti dívky našly jinou dívku nebo své samotné vrahy, leč zabijí každého, kdo se jim nestačí včas klidit z cesty. 

Ve světě živých jsou polednice často drženy nějakým objektem, který je pro ně opravdu velmi důležitý a jsou k němu upnuty silnými emocemi a proto se mezi lidmi šíří pravdivá poučka. Najde-li někdo v polích nebo loukách snubní prsten, závoj nebo střevíc, neměl by si jej v žádném případě brát sebou. Nejlépe je couvnout a místu se vyhýbat. 

MOROVÁ PANNA

Když mor udeří a zpustoší zemi. Zjevují se ty tito duchové nad morem nakaženými těly. Připomíná morem nakaženou ženu, která zemřela již před mnoha dny. Její tělo je plné boláků, vředů a shnilé. Cáry masa visí na vlhkých kostech a v jejich stopách cupitají celá hejna krys. Nikdo vlastně neví, za tento přízrak mor přináší nebo je k němu pouze přitahována jako můra ke svíci. Přesto je bezesporu, že potěšení jim přináší jen bolest a utrpení, které je provázeno sténáním lidí, jež zabíjí černá smrt. Ovšem někdy je zpochybňována samotná existence těchto přízraků, neboť i během velkých morových ran byl hlášen výskyt pouze zřídka a tak je její zjevení připisováno spíše blouznění nemocných, než si pro ně konečně přišla smrt.

PŘÍZRAK

Kněží i učenci odnepaměti debatují o tom, zda duše zemřelých opravdu cestují do jiného světa, kde by ně něj čekaly věčné radovánky, či nekonečné utrpení, dle skutků vykonávaných v průběhu života. Obě skupiny se však shodují na jednom tématu, které je pro doposud žijící poněkud aktuálnější. Co se stane s duchy, kteří z nějakého důvodu zůstanou uvězněni v našem světě poté, co jejich tělo vydechne naposled? Promění se v přízraky. Zaslechne-li někdo jejich truchlivé vytí a nepatří mezi ostřílené zaklínače s kvalitním stříbrným mečem na zádech a procvičeným znamením yrden, můžeme jej nadále už jen litovat a doufat, že až jej přízraky vysají a zabijí, nerozšíří jejich řady.

Vážení čtenáři, děkuji, že jste si našli čas na trochu toho studia, abyste příště již dokázali rozpoznat, až se setkáte se skutečným přeludem a nevolali zaklínače k něčemu, co může být pouze výplod vaší fantazie.

Source :
Lukáš Nosek
Written by
Popsal bych se jako člověk, který objevil svou skutečnou vášeň teprve nedávno a proto do ní nyní vkládám hodně času a energie. Psaní a objevování příběhů smyšlených, pravdivých i těch přibarvených jest mým koníčkem a jsem velice rád, pokud se vám mnou publikované články líbí. Mimo psaní pro SkillZone působím na YouTube, kde se věnuji vyprávění mytologie, historie a lore videím. Krom počítače mě ještě můžete párkrát v roce nalézt na většině větších conů v ČR a SK, kterých se účastním jako "cosplay smog" bez ambice státi se uznávaným a známým.
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
X
X